Siirry sisältöön

Kuntavaaliohjelma

Hyvinvoiva ja kehittyvä Porvoo – Meidän kaikkien kotikaupunki

Porvoon SDP:n tavoitteena on unelmien kotikaupunki, joka on paras paikka ihan jokaiselle. Haluamme kehittää Porvoota sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla yhdessä asukkaiden ja henkilöstön kanssa. Kunnioitamme kaupungin historiaa, mutta uskallamme silti rohkeasti uudistaa kaupunkia.

Emme lupaa asioita, joita emme voi toteuttaa. Perustamme näkemyksemme faktoihin ja tutkittuun tietoon – sosialidemokraattisen arvomaailman pohjalta. Politiikassa on kyse arvoista, mutta myös kyvystä hoitaa asioita.

Me lupaamme edistää seuraavia asioita:

SUJUVAA LIIKKUMISTA

 • Kaupungilla liikkuminen kuntoon – bussiliikenne toimivaksi ja kevyen liikenteen väylät kuntoon esteettömyys huomioiden
 • Pendelöinti sujuvaksi – hyvät yhteydet pääkaupunkiseudulle ja lisää liityntäpysäköintiä
 • Liikenne sujuvaksi ja turvalliseksi – töihin ja asioille keskustaan on tarvittaessa päästävä myös autolla
 • Liikkuminen mahdolliseksi kaikille – panostetaan ulkoilu- ja retkeilymahdollisuuksiin ja uudistetaan Kokonniemen liikuntakeskus

KESTÄVÄÄ KASVUA JA KEHITTYMISTÄ

 • Uudistetaan keskusta ja tori – tyhjät tontit rakenteille ja ränsistyvät rakennukset kuntoon
 • Kehitetään lähiöitä ja kyliä – turvataan lähiöiden palvelut ja kehitetään kaupunkia tasapuolisesti
 • Turvataan asumismahdollisuudet eri elämäntilanteisiin – lisää kohtuuhintaista vuokra- ja senioriasumista
 • Huolehditaan ympäristöstä – tehdään Porvoosta hiilineutraali vuonna 2030
 • Lisätään työpaikkoja ja elinvoimaa – kehitetään yritysten palveluita ja toimintaedellytyksiä
 • Hoidetaan edelleen vastuullisesti kaupungin taloutta – ohjenuorana kestävä ja oikeudenmukainen taloudenpito

PORVOOLAISTEN HYVINVOINTIA

 • Huolehditaan asukkaista jokaisessa elämäntilanteessa – edistetään kokonaisvaltaisesti terveyttä ja hyvinvointia
 • Turvataan sujuva hoitoon pääsy – sosiaali- ja terveyspalvelut on oltava kaikkien saatavilla nopeasti lompakon paksuudesta riippumatta
 • Varmistetaan ikäihmisille oikeus arvokkaaseen elämään – turvataan ikääntyville oikea-aikainen, laadukas ja tarpeiden mukainen palvelu
 • Panostetaan perheiden, lasten ja nuorten hyvinvointiin – satsataan perhe-, lapsi- ja nuorisotyöhön ja turvataan jokaiselle nuorelle mahdollisuus harrastukseen
 • Asetetaan oppiminen etusijalle – varmistetaan jokaiselle laadukas opetus, riittävät tukipalvelut, terveet tilat, pienet ryhmäkoot, nollatoleranssi kiusaamiseen ja oppimista tukeva perheyhteistyö
 • Lisätään hyvinvointia ja elinvoimaa luonnon ja kulttuurin avulla – luonto ja kulttuuri on saatava kaikkien ulottuville
 • Arvostamme ihmisiä, jotka tuottavat palvelumme – turvataan kaupungin henkilöstön hyvinvointi ja osaaminen

Porvoon Demarit RY